องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


โครงการสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562


โครงการสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเ้ปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนายกอวยพร รุประมาณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงและผู้นำชุมชนตำบลหนองแสงให้การต้อนรับ

2024-05-24
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-16
2024-04-13