องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


นายอำเภอลงพื้นที่ในตำบลหนองแสงพร้อมนายก อบต.หนองแสง


นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอประจันตคาม ในฐานะประธานศจพ.อ. พร้อมด้วย ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ระดับตำบล (ทีมพี่เลี้ยง) ผู้ประสานงานประจำตำบล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดอปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อำเภอประจันตคาม ลงพื้นที่เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ที่มีปัญหาความยากจนใน 5 มิติ ณ ตำบลหนองแสง

พร้อมนี้ได้รณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกและเข็มกระตุ้น เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรคโควิด 19 และได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวในเบื้องต้นอีกด้วย

2022-10-20
2022-10-20
2022-06-10
2022-04-08
2022-04-08
2022-03-24
2022-03-21
2022-03-16
2022-03-10
2022-02-21