องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


นายกอบต.หนองแสง ห่วงใยประชาชนป้องกันและสกัดกั้นการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา? 2019? (COVID-19) พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ?


นางสาวพิกุล ขยันคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้มอบหมายให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบกำกับดูแล? ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี? เพื่อควบคุม? ป้องกันและสกัดกั้นการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา? 2019? (COVID-19) พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ? ในตำบลหนองแสงนางสาวพิกุล ขยันคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้มอบหมายให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบกำกับดูแล? ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี? เพื่อควบคุม? ป้องกันและสกัดกั้นการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา? 2019? (COVID-19) พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ? ในตำบลหนองแสง

2022-10-20
2022-10-20
2022-06-10
2022-04-08
2022-04-08
2022-03-24
2022-03-21
2022-03-16
2022-03-10
2022-02-21