องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


ปฏิบัติการเชิงรุก


สืบเนื่องจากกรณีโศกนาฏกรรมที่ ศพด.อบต.อุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู  จึงเกิดนโยบายด้านการป้องกันยาเสพติด ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอประจันตคาม ร่วมกับกับ สภ.ประจันตคาม สาธารสุขอำเภอประจันตคาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง อบต.หนองแสง  ร่วมปฎิบัติการตรวจหาสารเสพติด ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

2022-10-20
2022-10-20
2022-06-10
2022-04-08
2022-04-08
2022-03-24
2022-03-21
2022-03-16
2022-03-10
2022-02-21