องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


กิจกรรม: ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่4


                                                                    รายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567  ณ.อาคารอเนกประสงค์ หมู่4 นำโดยนางสาวพิกุล ขยันคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้จัดกิจกรรมออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่4 ตำบลหนองแสง ประจำปี 2567 เพื่อพบปะประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็นประชาคมมากยื่งขึ้น

2. เพื่อให้ประชาชนมีความสรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบบลหนองแสง

2024-04-16
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-07