องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เจ้าหน้าที่ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567


                                                    รายละเอียด

       ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี  2567 มีวันหยุดติดต่อกันและเป็นช่วงประชาชนใช้รถใฃ้ถนน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป้นผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนทางหลวงสายต่างๆ จำนวนมากและเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าในช่วงปกติ และรัฐบาลได้กำหนดช่วงรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 265 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 (รวมระยะเวลา 7 วัน) ตามมาตรการ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ณ.จุดตรวจหน้า อบต หนองแสง

         เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในฃ่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงจึงได้จัดประจำจุดบริการประชาชนขึ้น

2024-05-24
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-16
2024-04-13