องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]493
2 แผนปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]491
3 แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายหมู่ที่ 3 ตำบลดงบังถึงหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ฯ งบประมาณ 2565 ไว้จ่ายเหลื่อมปี งบประมาณ 2566 [ 10 ส.ค. 2565 ]492
4 แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6 สายถนนสุวรรณศร 33-บ้านไผ่ ถึงที่ดิน นางจิราภา เพียวงษา ฯ งบประมาณ 2565 ไว้จ่ายเหลื่อมปี งบประมาณ 2566 [ 10 ส.ค. 2565 ]494
5 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]492
6 แผนการจัดหาพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางทองรัตน์ มาสแสง ถึงบ้านเมืองใหม่ ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน ครั้งที่ 3 [ 14 ต.ค. 2564 ]492
7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ม.ค. 2564 ]492
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]493
9 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้่ง (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]490
10 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]492
 
หน้า 1|2