องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของ อปท.(LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2565 ]493
2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปี 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]494
3 (ร่าง)แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]494
4 (ร่าง)แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 ประจำปี 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]493
5 (ร่าง)แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 3 ประจำปี 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]492
6 (ร่าง)แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 4 ประจำปี 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]495
7 (ร่าง)แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 5 ประจำปี 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]494
8 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]494
9 บันทึกข้อความรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]493