องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติการชำระภาษี [ 1 ก.ค. 2563 ]253
2 หลักเกณฑ์วิธีการเก็บสถิติฯ [ 3 ก.พ. 2563 ]250
3 แบบจัดส่งรายงานสรปผลการทํางานของระบบบําบัดน ้ํ าเสีย [ 6 ม.ค. 2563 ]245
4 แบบรับรายงาน ทส. ๒ [ 6 ม.ค. 2563 ]248
5 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 1 มี.ค. 2561 ]276
6 คู่มืองานธุรการ [ 1 มี.ค. 2561 ]249
7 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 1 มี.ค. 2561 ]228
8 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 1 มี.ค. 2561 ]250
9 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 1 มี.ค. 2561 ]258
10 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 1 มี.ค. 2561 ]237
 
หน้า 1|2