องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกจากข้างวัดประสาทรังสฤษฎิ์ถึงถนนสุวรรณศร 33-บ้านไผ่ หมู่ที่ 5 [ 7 ก.ย. 2566 ]28
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายจากถนนสุวรรณศร 33 ถึง สุวรรณศร 33 - เกาะสมอ หมู่ที่ 1 ตรง กม.0+000 ถึง กม. 0+407 [ 7 ก.ย. 2566 ]28
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างโครงการก่อสร้างศาลารอรถ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน [ 21 ส.ค. 2566 ]13
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6 จากที่ดิน นายวิมล อำภาพิรมย์ ไปถึงเขตตำบลเกาะลอย [ 7 ก.ค. 2566 ]0
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 จากหน้าบ้านนายมนัส คงพิกุล ถึงที่ดินนางโจม นงค์พรหมมา [ 21 มี.ค. 2566 ]58
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่ดินนายบุญส่ง คำเงินถึงที่ดินร้อยโทประดิษ จำจิตร ตรง กม.0+200 ถึง กม.0+317 หมู่ที่2 [ 21 มี.ค. 2566 ]55
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินอ่อนเป็นถนนดินลูกรังสายจากบ้านนายเดชา อักษรดี หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 5 ตรง กม.0+200 ถึง กม.1+350 [ 10 มี.ค. 2566 ]77
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนางอำนวย ชาลี ถึงที่ดินนายลำจวน กงแก้ว [ 7 มี.ค. 2566 ]68
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายถนนสุวรรณศร 33 - บ้านไผ่ ถึงที่ดิน นางจิราภา เพียวงษา ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอ [ 9 ก.ย. 2565 ]167
10 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการโครงการวางท่อประปาหมู่บ้านจากถังประปาหน้า รพ.สต.หนองแสง ไปบ้าน ผอ. จรัสศรี ฮะฮวด จากถังประปาหน้า รพ.สต. หนองแสง ไปทางรถไฟและถังประปา รพ.สต. หนองแสง ไปเนินวัว [ 30 ส.ค. 2565 ]148
 
หน้า 1|2|3