องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการโครงการขุดดินจากสระ ม.4 (ตรงที่สาธารณะประโยชน์) ไปทำถนนที่สาธารณะประโยชน์ ตรงบ้าน นายมนัส คงพิกุล [ 12 ก.พ. 2567 ]25
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนดินลูกรัง บริเวณบ้านบุตราช กม.ที่ 0+000 บริเวณบ้านนายสำราญ บุญหาร ถึง กม.ที่ 0+550 เมตร บริเวณบ้านนายธีระศักดิ์ ชั้นสา หมู่ที่ 3 บ้านบุตราช [ 12 ก.พ. 2567 ]21
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่ที่ 6 บ้านไผ่ จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 5 ถึงป้อมบริเวณวัดบ้านไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ [ 2 ม.ค. 2567 ]410
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกจากข้างวัดประสาทรังสฤษฎิ์ถึงถนนสุวรรณศร 33-บ้านไผ่ หมู่ที่ 5 [ 7 ก.ย. 2566 ]420
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายจากถนนสุวรรณศร 33 ถึง สุวรรณศร 33 - เกาะสมอ หมู่ที่ 1 ตรง กม.0+000 ถึง กม. 0+407 [ 7 ก.ย. 2566 ]415
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างโครงการก่อสร้างศาลารอรถ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน [ 21 ส.ค. 2566 ]417
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6 จากที่ดิน นายวิมล อำภาพิรมย์ ไปถึงเขตตำบลเกาะลอย [ 7 ก.ค. 2566 ]417
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 จากหน้าบ้านนายมนัส คงพิกุล ถึงที่ดินนางโจม นงค์พรหมมา [ 21 มี.ค. 2566 ]412
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่ดินนายบุญส่ง คำเงินถึงที่ดินร้อยโทประดิษ จำจิตร ตรง กม.0+200 ถึง กม.0+317 หมู่ที่2 [ 21 มี.ค. 2566 ]420
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินอ่อนเป็นถนนดินลูกรังสายจากบ้านนายเดชา อักษรดี หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 5 ตรง กม.0+200 ถึง กม.1+350 [ 10 มี.ค. 2566 ]414
 
หน้า 1|2|3|4