องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายถนนสุวรรณศร 33 - บ้านไผ่ ถึงที่ดิน นางจิราภา เพียวงษา ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอ [ 9 ก.ย. 2565 ]42
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการโครงการวางท่อประปาหมู่บ้านจากถังประปาหน้า รพ.สต.หนองแสง ไปบ้าน ผอ. จรัสศรี ฮะฮวด จากถังประปาหน้า รพ.สต. หนองแสง ไปทางรถไฟและถังประปา รพ.สต. หนองแสง ไปเนินวัว [ 30 ส.ค. 2565 ]36
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินของ นายสมัย มะลิลา ถึงศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตรงกม. 0+469 ถึงกม. 1+150 ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ปริมาณงานผิวจราจรข้างละกว้าง 0.50 ม. ระยะทาง 681.00 ห [ 30 ส.ค. 2565 ]35
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสุวรรณศร 33 - บ้านใหม่ ตรง กม.1+092 ถึง กม.1+292 หมู่ที่ 2 [ 19 ก.ค. 2565 ]49
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบริเวณใกล้เคียงศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 (บ้านเนินค้อ) [ 27 มิ.ย. 2565 ]51
6 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน สายจากแยกสุวรรณศร 33-บ้านไผ่ ถึงศาลากลางบ้านหมู่ที่ 2 [ 1 มิ.ย. 2565 ]77
7 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 บ้านเนินค้อ สายสุวรรณศร 33- บ้านเกาะสมอ ตรง กม. 3 + 777 ถึง กม. 4 + 027 [ 1 มิ.ย. 2565 ]78
8 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านบุตราชแยกจากสายสุวรรณศร 33- บ้านเกาะสมอไปที่ดินนางวิลัยวรรณ พรหมวิหารตรง กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 250 [ 1 มิ.ย. 2565 ]73
9 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง สายจากแยกสุวรรณศร 33 บ้านไผ่ ข้างวัดประสาทรังสฤษฎิ์ถึงสุดซอย [ 4 มี.ค. 2565 ]114
10 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหมู่ที่ 6 บ้านไผ่ สายจากแยกสุวรรณศร 33 บ้านไผ่ ไปถึงบ้านนายศิริวัตร ภูจนา [ 1 มี.ค. 2565 ]106
 
หน้า 1|2