องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน สายจากแยกสุวรรณศร 33-บ้านไผ่ ถึงศาลากลางบ้านหมู่ที่ 2 [ 1 มิ.ย. 2565 ]0
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 บ้านเนินค้อ สายสุวรรณศร 33- บ้านเกาะสมอ ตรง กม. 3 + 777 ถึง กม. 4 + 027 [ 1 มิ.ย. 2565 ]0
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านบุตราชแยกจากสายสุวรรณศร 33- บ้านเกาะสมอไปที่ดินนางวิลัยวรรณ พรหมวิหารตรง กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 250 [ 1 มิ.ย. 2565 ]0
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง สายจากแยกสุวรรณศร 33 บ้านไผ่ ข้างวัดประสาทรังสฤษฎิ์ถึงสุดซอย [ 4 มี.ค. 2565 ]41
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหมู่ที่ 6 บ้านไผ่ สายจากแยกสุวรรณศร 33 บ้านไผ่ ไปถึงบ้านนายศิริวัตร ภูจนา [ 1 มี.ค. 2565 ]40
6 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างรโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหมู่ที่ 1 บ้านสวน สายสุวรรณศร 33 บ้านเกาะสมอ ตรง กม.0+747 ถึง กม.0+957 [ 1 มี.ค. 2565 ]38
7 การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 28 ชุด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]68
8 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมโทรทัศน์สีและจานดาวเทียมจำนวน 1 งาน [ 17 ม.ค. 2565 ]66
9 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน ครั้งที่ 3 [ 10 ก.ย. 2564 ]71
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองแสง [ 27 ธ.ค. 2561 ]288
 
หน้า 1|2