องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง [ 4 มี.ค. 2565 ]152
2 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง [ 1 มี.ค. 2565 ]154
3 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง [ 1 มี.ค. 2565 ]149
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) [ 6 ม.ค. 2565 ]169
5 รายงานพัสดุประจำปี 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]149
6 รายงานผลการจัดชื้อ-จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 8 ธ.ค. 2564 ]155
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตยมาสที่ 4 [ 3 ธ.ค. 2564 ]173
8 รายงานผลการจัดชื้อ-จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำไตรมาส 4 [ 21 ต.ค. 2564 ]151
9 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ต.ค. 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]263
10 ผลปฎิบัติการจัดซื้อตามโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 โดย ร้าน อนุสรณ์ พาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2564 ]235
 
หน้า 1|2