องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
   MOI Waste Bank WeeK เปลี่ยนของเสียให้เป็นขยะสร้างรายได้[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 121]
 
  กิจกรรม สอบทวนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567[วันที่ 2024-03-20][ผู้อ่าน 108]
 
  กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567[วันที่ 2024-03-18][ผู้อ่าน 153]
 
  กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว[วันที่ 2024-03-15][ผู้อ่าน 135]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ให้การช่วยเหลือระงับเหตุ และควบคุมเพลิงไหม้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2024-03-15][ผู้อ่าน 112]
 
  กิจกรรม 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร 7 มีนาคม 2567[วันที่ 2024-03-07][ผู้อ่าน 139]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปี พ.ศ.2567[วันที่ 2024-03-01][ผู้อ่าน 82]
 
  แนวทางการปฏิบัติทางจริยธรรม[วันที่ 2024-03-01][ผู้อ่าน 64]
 
  กิจกรรมจิตอาสา 24 กุมภาพันธ์ 2567[วันที่ 2024-02-24][ผู้อ่าน 119]
 
  กิจกรรม เนื่องในวันเทศกาลวันมาฆปูรมีศรีปราจีน คั้งที่ 18[วันที่ 2024-02-22][ผู้อ่าน 94]
 
  กิจกรรม: ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่1[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 157]
 
  กิจกรรม: ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 179]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9