องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
   กิจกรรมจิตอาสา ปราจีนบุรีเมืองสะอาด[วันที่ 2022-10-10][ผู้อ่าน 110]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีส[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 32]
 
  มอบบ้านตามโครงการกาชาดรวมใจสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ผู้ยากไร้เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 247]
 
  นายก ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนักป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 363]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น [วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 282]
 
  นายอำเภอลงพื้นที่ในตำบลหนองแสงพร้อมนายก อบต.หนองแสง[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 276]
 
  นายกอบต.หนองแสง ห่วงใยประชาชนป้องกันและสกัดกั้นการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา? 2019? (COVID-19) พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ? [วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 276]
 
  กิจกรรมจิตอาสา " ปราจีนเมืองสะอาด" ครั้งที่ 2[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 349]
 
  การประชุมประชาคมเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 303]
 
  การนิเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 321]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6