องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภับพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-09-22][ผู้อ่าน 559]
 
  การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2563[วันที่ 2020-08-31][ผู้อ่าน 519]
 
  โครงการฉีดวัคซีนแมว-หมา ประจำปั พ.ศ.2563[วันที่ 2020-06-18][ผู้อ่าน 695]
 
  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 616]
 
  การแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์[วันที่ 2020-04-20][ผู้อ่าน 283]
 
  ภ่าพปรรยากาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ ครั้งแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563[วันที่ 2020-04-09][ผู้อ่าน 551]
 
  ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ส. 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563[วันที่ 2020-02-14][ผู้อ่าน 556]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครื่อข่ายตำบลน่าอยู่สู่สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2019-12-16][ผู้อ่าน 734]
 
  โครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษี[วันที่ 2019-11-21][ผู้อ่าน 731]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562[วันที่ 2019-11-13][ผู้อ่าน 808]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562[วันที่ 2019-09-23][ผู้อ่าน 415]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานประจำ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2562[วันที่ 2019-09-06][ผู้อ่าน 574]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6