องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
   กิจกรรมจิตอาสา " ปราจีนเมืองสะอาด" ครั้งที่ 2[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 387]
 
  การประชุมประชาคมเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 343]
 
  การนิเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 366]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 395]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่[วันที่ 2021-12-22][ผู้อ่าน 640]
 
  ผลปฎิบัติงานจัดซื้อตามโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 [วันที่ 2021-10-01][ผู้อ่าน 314]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564[วันที่ 2021-08-26][ผู้อ่าน 561]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 616]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564[วันที่ 2021-04-30][ผู้อ่าน 481]
 
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2566-2570)[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 490]
 
  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [วันที่ 2021-04-01][ผู้อ่าน 397]
 
  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน[วันที่ 2021-03-17][ผู้อ่าน 572]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8