องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 342]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่[วันที่ 2021-12-22][ผู้อ่าน 471]
 
  ผลปฎิบัติงานจัดซื้อตามโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 [วันที่ 2021-10-01][ผู้อ่าน 279]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564[วันที่ 2021-08-26][ผู้อ่าน 515]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 569]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564[วันที่ 2021-04-30][ผู้อ่าน 442]
 
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2566-2570)[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 448]
 
  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [วันที่ 2021-04-01][ผู้อ่าน 347]
 
  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน[วันที่ 2021-03-17][ผู้อ่าน 527]
 
  สถานที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลหนองแสง[วันที่ 2021-02-09][ผู้อ่าน 380]
 
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563 [วันที่ 2021-01-05][ผู้อ่าน 386]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครือข่ายตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [วันที่ 2020-12-08][ผู้อ่าน 600]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6