องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
   โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครือข่ายตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [วันที่ 2020-12-08][ผู้อ่าน 640]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภับพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-09-22][ผู้อ่าน 603]
 
  การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2563[วันที่ 2020-08-31][ผู้อ่าน 550]
 
  โครงการฉีดวัคซีนแมว-หมา ประจำปั พ.ศ.2563[วันที่ 2020-06-18][ผู้อ่าน 734]
 
  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 663]
 
  การแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์[วันที่ 2020-04-20][ผู้อ่าน 316]
 
  ภ่าพปรรยากาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ ครั้งแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563[วันที่ 2020-04-09][ผู้อ่าน 591]
 
  ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ส. 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563[วันที่ 2020-02-14][ผู้อ่าน 595]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครื่อข่ายตำบลน่าอยู่สู่สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2019-12-16][ผู้อ่าน 770]
 
  โครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษี[วันที่ 2019-11-21][ผู้อ่าน 781]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562[วันที่ 2019-11-13][ผู้อ่าน 850]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562[วันที่ 2019-09-23][ผู้อ่าน 445]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8