องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
   ปฏิบัติการเชิงรุก [วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้[วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 42]
 
  มอบบ้านตามโครงการกาชาดรวมใจสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ผู้ยากไร้เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 107]
 
  นายก ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนักป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 180]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น [วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 156]
 
  นายอำเภอลงพื้นที่ในตำบลหนองแสงพร้อมนายก อบต.หนองแสง[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 148]
 
  นายกอบต.หนองแสง ห่วงใยประชาชนป้องกันและสกัดกั้นการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา? 2019? (COVID-19) พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ? [วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 155]
 
  กิจกรรมจิตอาสา " ปราจีนเมืองสะอาด" ครั้งที่ 2[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 231]
 
  การประชุมประชาคมเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 156]
 
  การนิเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 194]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 204]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่[วันที่ 2021-12-22][ผู้อ่าน 266]
 

หน้า 1|2|3|4|5