องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
คณะผู้บริหาร

 
นางสาวพิกุล ขยันคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 084-4377142


ร้อยตรีบุญถึง พันธ์มะลี
 นางนาลี อำภาพิรมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
084-7788931 0847824569

นายสมชาย เหลืองห่อ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
087-1415728