องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
กองช่าง


นายปุญญาธร เกษมกุลพณิช
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
- ว่าง -
 
นายณรงค์ชัย  พุทธสุวรรณ์
วิศวะกรโยธา   นายช่างโยธาชำนาญงาน
 


 
- ว่าง -     นางสาวนงเยาว์ ผ่องแผ้ว
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  คนงานทั่วไป