องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1.ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ห่งจากอำเภอมาทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต้อกับ ตำบลคำโตนด ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านหอย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดงบัง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลประจันตคามและอำเภอเกาะลอย เนื้อที่ ประมาณ 21.462 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,414 ไร่