องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 
 

 

 

 
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2566-2570)
  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครือข่ายตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
 

23 มี.ค. 2564 ช่องทางแจ้งและสอบถามขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
9 มี.ค. 2564 ช่องทางโซเซียลมีเดิย
29 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง ขอขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี
15 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปรพมาณ 2564
12 ม.ค. 2564 ประกาศผู้สอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก) และภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง( ภาคข) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2564

7 พ.ค. 2564 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
7 เม.ย. 2564 ผลสรุปรายงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ม.ค- มี.ค 64
10 ก.พ. 2564 ผลสรุปรายงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เม.ย- มิ.ย 64
13 ม.ค. 2564 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จากที่ดิน นางจันเพ็ญ มีเกาะ ถึงประปาหนองตาอ้าง
13 ม.ค. 2564 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากที่ดินนายเดชา อักษรดี ถึงที่ดินนางสาวอำไพ มาสแสง
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560